190/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. října 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. září 1994 Nabývá účinnosti: 27. října 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 326/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
190

ZÁKON

ze dne 27. září 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území
České a Slovenské Federativní Republiky      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, se mění a doplňuje takto:

      1. § 2 odst. 3 zní:

      "(3) Cizinec je povinen při překročení státních hranic České republiky podrobit se kontrole Ministerstva vnitra. Jestliže jde o překročení státních hranic České republiky za účelem krátkodobého pobytu (§ 4), pro který se nevyžaduje udělení víza, je cizinec při kontrole povinen na požádání kontrolního orgánu předložit

a)
peněžní částku ve výši nezbytných nákladů na svůj pobyt na území České republiky a na vycestování do státu, jehož cestovním dokladem se prokázal, nebo
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU