182/1994 Sb.Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé sociální dávky

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. září 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. září 1994 Nabývá účinnosti: 1. října 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
182

ZÁKON

ze dne 8.září 1994,

kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb. (úplné znění č. 140/1994 Sb.), se mění takto:

      1. V § 71 odst. 5 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "600 Kč" a částka "700 Kč" se nahrazuje částkou "800 Kč".

      2. V § 145p odst. 1 se částka "680 Kč" nahrazuje částkou "750 Kč" a částka "910 Kč" se nahrazuje částkou "1000 Kč".

      3. V § 145s odst. 2 se částka "600 Kč" nahrazuje částkou "660 Kč".


Čl. II

      Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb. a zákona č. 308/1993 Sb., se mění takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII - Ustanovení společná a přechodná
Čl. VIII  
Zavřít
MENU