181/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Částka: 058 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. září 1994 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 16. července 1993 Nabývá účinnosti: 29. června 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 46/2019 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 24. září 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
181

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16.července 1993 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

      S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 29.června 1994.

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi

Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic


      Česká republika a Polská republika, dále jen "smluvní strany",

      vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci obou států na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,
. . .

Zavřít
MENU