155/1994 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. července 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. července 1994 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
155

ZÁKON

ze dne 9.července 1994,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné
právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb., se doplňuje takto:

      V § 15 odst. 2 se doplňuje nové písmeno j), které zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU