131/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24.května 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb.

Částka: 041 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 21. června 1994 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 24. května 1994 Nabývá účinnosti: 21. června 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
131

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky      Ústavní soud České republiky rozhodl dne 24.května 1994 v plénu o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona č. 183/1993 Sb.

takto:

      Dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů zrušují se tato ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona České národní rady č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb.:

1.
ustanovení vyjádřené v § 8 odst. 3 slovy "ke dni účinnosti tohoto zákona",

2.
ustanovení § 8 odst. 4,

3.
ustanovení vyjádřené v § 8 odst. 5 slovy "vlastník pozemku daroval své pozemky fyzické osobě nebo je bezúplatně převedl v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na budovu, k níž pozemky patřily, a" a výrazem "-li" a slovy "ke dni účinnosti tohoto zákona",

4.
ustanovení vyjádřené v § 20 odst. 2 ve větách třetí a čtvrté slovy: "poskytne náhradu podle odstavce 1 právnická osoba, která ke dni 24.června 1991 užívala pozemky oprávněné osoby. Nelze-li takto určit povinnou osobu,",

5.
ustanovení § 24 odst. 1.

      Ve zbývající části se návrh zamítá.

Odůvodnění


I.

      Dne 10.9.1993 obdržel Ústavní soud České republiky návrh skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zahájení řízení o zrušení zákona č. 183/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.
. . .

Zavřít
MENU