113/1994 Sb.Zákon,kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 8. června 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 340/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
113

ZÁKON

ze dne 26.dubna 1994,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.,
zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., se doplňuje takto:

      1. V § 20 odst. 1 se za slova "státní fondy," vkládají slova "Fond dětí a mládeže,".

      2. V § 20 se doplňuje odstavec 11, který zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - kterým se doplňuje zákon České národní rady č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č.18/1993 Sb., zákona č.322/1993 Sb., zákona č.42/1994 Sb., zákona č.72/1994 Sb. a zákona č.85/1994 Sb.
Čl. II  
Zavřít
MENU