96/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem

Částka: 032 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 24. května 1994 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 5. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 24. května 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
96

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky


      Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 5. dubna 1994 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Ústí nad Labem na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem

takto:


      Vyhláška města Ústí nad Labem č. 22/1992 z 10. prosince 1992 k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

MENU