80/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č.2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Částka: 028 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. května 1994 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 2. června 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 62/2010 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 29. července 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
80

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedání Pracovní skupiny pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v roce 1990 byl vypracován návrh Dodatku č. 2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), sjednané v Ženevě dne 1.července 1970, vyhlášené pod č. 108/1976 Sb., ve znění Změn a doplňků ze dne 3.srpna 1983, vyhlášených pod č. 82/1984 Sb. V roce 1991 byl návrh Dodatku č. 2 v souladu s ustanovením článku 23 odst. 1 Evropské dohody AETR předložen generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů k přijetí.

      Dodatek č. 2 vstoupil v platnost na základě článku 23 odst. 6 Evropské dohody AETR dnem 24.dubna 1992 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

      Dne 2.června 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že Česká republika jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje za vázanou Evropskou dohodou o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) z 1.července 1970 s účinností od 1.ledna 1993.

      Český překlad Dodatku č. 2 se vyhlašuje současně.


DODATEK č. 2

k

EVROPSKÉ DOHODĚ

o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

sjednané v Ženevě 1.července 1970


Článek 1 - Definice

Upravit znění písmene g) následovně:

"g)
"silniční doprava" je veškerá doprava prováděná po veřejných pozemních komunikacích prázdnými nebo loženými silničními nákladními vozidly nebo autobusy;".
. . .

Zavřít
MENU