77/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č.252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

Částka: 026 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. dubna 1994 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 1994 Nabývá účinnosti: 29. dubna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30.března 1994,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb.,
o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností
ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách      Vláda nařizuje podle § 23 písm. f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

      V § 4 odst. 1 a 2 se zkratka "Kčs" nahrazuje zkratkou "Kč".


Čl. II

      Příloha k nařízení vlády se doplňuje takto:

      1. Ve skupině I části D.DALŠÍ CHEMICKÉ ŠKODLIVINY se doplňuje seznam prací o č. 28 až 36, která znějí:

"28.
Mechanické opracování výrobků z olova a jeho slitin (nad 75 % Pb).
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Článek III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU