71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. března 1994 Nabývá účinnosti: 29. dubna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs49/1994/2 Sb.

71

ZÁKON

ze dne 23.března 1994

o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST I

Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty

§ 1

      (1) Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 tohoto zákona.

      (2) Tento zákon se nevztahuje na kulturní památky,1) sbírkové předměty,2) na archiválie3) a na předměty, které jsou originály děl výtvarných umění žijících autorů.


§ 2

      (1) Předměty kulturní hodnoty lze vyvážet z území České republiky pouze doložené osvědčením, že nejsou předměty prohlášenými za kulturní památku, ani předměty, které jsou částí souboru prohlášeného za kulturní památku1) (dále jen "osvědčení").
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST II - Změna vyhlášky č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů
§ 10  
ČÁST III - Závěrečná ustanovení
§ 11  
§ 12  
Příloha č. 1 - SEZNAM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY
Příloha č. 2 - ŽÁDOST
Zavřít
MENU