70/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. března 1994 Nabývá účinnosti: 29. dubna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 186/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
70

ZÁKON

ze dne 22.března 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova: "a u dostihových sázek organizace určená ministerstvem v dohodě s Ministerstvem zemědělství a výživy České republiky".

      2. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

      "(5) Povolení u dostihových sázek může být vydáno pouze tehdy, bude-li 90 % výtěžku použito na chov dostihových plemen koní.".

Dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 6, 7 a 8.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU