44/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. února 1994 Nabývá účinnosti: 21. března 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

44

ZÁKON

ze dne 16.února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, se mění a doplňuje takto:

1

V § 1 odst. 1 se ve slovech výkonu práce a při přijetí slovo a nahrazuje čárkou a za slova do zaměstnání se vkládají slova a při přidělení k výkonu práce v zahraničí.

2

V § 24 se ve slovech výkonu práce a přijetím slovo a nahrazuje čárkou a za slova do zaměstnání se vkládají slova a při přidělení výkonu práce v zahraničí.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

MENU