44/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. února 1994 Nabývá účinnosti: 21. března 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
44

ZÁKON


ze dne 16.února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 se ve slovech "výkonu práce a při přijetí" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "do zaměstnání" se vkládají slova "a při přidělení k výkonu práce v zahraničí".

      2. V § 24 se ve slovech "výkonu práce a přijetím" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "do zaměstnání" se vkládají slova "a při přidělení výkonu práce v zahraničí".


Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

MENU