13/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. ledna 1994 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 29. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 24. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 271/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 15. listopadu 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU