80/1994/3 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 222/1994 Sb.

Částka: 080 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 30. prosince 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 458/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít


REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o Státní energetické inspekci
      V § 9 odst. 13 v první větě má místo "podle odstavce 10" správně být "podle odstavce 11".


Redakce
MENU