48/1994/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 136/1994 Sb. a v opatření Ministerstva hospodářství uveřejněném v částce 31/1994 Sb.

Částka: 048 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 20. července 1994 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 20. července 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb


1.
v zákonu č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Pod písmenem B. přílohy má bod 3 správně znít:

"3.
Na úseku státních hranic se SRN celní přechody Jiříkov, Strážný,";

2.
v opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.ledna 1994, uveřejněném v částce 31/1994 Sb.

      V okrese Brno-venkov má místo názvu "Obecní úřad Rosice" správně být název "Městský úřad Rosice".


Redakce
Zavřít
MENU