33/1994/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 182/1993 Sb., v opatření České národní banky č. 20/1994 Sb., v zákonu č. 47/1994 Sb., v zákonu č. 75/1994 Sb. (úplném znění) a v nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

Částka: 033 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 27. května 1994 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 27. května 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb


1.
v zákonu č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

      V § 11 odst. 2 písm. g) má místo "Senátu" správně být "senátu";

2.
v opatření České národní banky č. 20/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti

      Poznámka č. 10) má správně znít:
________________

"10)
§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.";

3.
v opatření České národní banky č. 21/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami

Poznámka č. 8) má správně znít:
________________

"8)
§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.";

4.
v zákonu č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
. . .

Zavřít
MENU