29/1994/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 302/1993 Sb., v zákonu č. 315/1993 Sb., v zákonu č. 321/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v zákonu č. 75/1994 Sb. (úplné znění)

Částka: 029 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 17. května 1994 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 17. května 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1.
v zákonu č. 302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní

      V čl. I bodu 12 v § 10 odst. 4 v druhé větě má místo "ve výši podle § 6 odst. 3" správně být "ve výši podle § 6 odst. 4".

      V čl. I bodu 25 má být správně uvedena též poznámka č. 4), která zní:
_______________________________________
"4)
EHK OSN 83-01 (direktiva ES 89/458 nebo 91/441, US Federal 83) a EHK OSN 83 B, C (direktiva ES 88/76 nebo 88/436) nebo předpis EHK OSN 24-03 a 49-02 (direktiva ES 72/306 a 88/77 až 91/542), platí limity pro kontrolu série,";
. . .

Zavřít
MENU