12/1994/4 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 295/1993 Sb., v zákonu č. 323/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Částka: 012 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 1. března 1994 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. března 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb


1.
v zákonu České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 295/1993 Sb.

      V § 21 bodu 5 má místo "(reg. v částce 89/1980 Sb.)" správně být "(reg. v částce 39/1980 Sb.)";

2.
v zákonu č. 323/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
. . .

Zavřít
MENU