5/1994/3 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 167/1993 Sb., v zákonu č. 307/1993 Sb., v zákonu č. 324/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v nařízení vlády č. 336/1993 Sb.

Částka: 005 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 25. ledna 1994 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 25. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb


1.
v zákonu České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 167/1993 Sb.

§ 7 odst. 3 má správně znít"

"(3) Znecitlivění se rovněž nepožaduje při
a)
kastraci telat, selat, kůzlat, jehňat a králíků samčího pohlaví mladších 8 týdnů, kteří netrpí nějakou anatomickou vadou,
b)
odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat ve stáří do 8 týdnů, pokud se neprovádí kauterizací, případně chirurgickou extirpací,
c)
krácení ocasu u selat, jehňat a štěňat mladších 8 dnů,
d)
odstraňování ostruhy kohoutů během prvního dne života,
e)
kauterizaci zobáků a hřebene hrabavé drůbeže,
f)
extirpaci zubů savých selat,
g)
označování zvířat, zejména jejich tetováním a vrubováním uší,
. . .

Zavřít
MENU