320/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 9. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 363/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
320

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví


      Parlament se usnesl na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, se mění a doplňuje takto:

      1. § 14 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7), 12) a 12c) zní:


"§ 14

Rezervy a fondy pojišťovny

      (1) Pojišťovna vytváří v souladu s vymezeným předmětem podnikání tyto technické rezervy (dále jen "rezervy")

a)
rezervy na neživotní pojištění

1.
rezervu na pojistné jiných období,
2.
rezervu na pojistná plnění,
3.
rezervu na prémie a slevy,
4.
rezervu na vyrovnání mimořádných rizik,

b)
rezervy na životní pojištění

1.
rezervu pojistného životních pojištění,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU