318/1993 Sb.Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 8. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
318

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1993,

kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna postavení kulturních fondů

§ 1

      (1) Český literární fond zaniká dnem, ke kterému vznikne nadace jím zřízená podle zvláštního zákona.1)

      (2) Český hudební fond zaniká dnem, ke kterému vznikne nadace jím zřízená podle zvláštního zákona.1)

      (3) Český fond výtvarných umění zaniká dnem, ke kterému vznikne nadace jím zřízená podle zvláštního zákona.1)

      (4) Na nadace podle odstavců 1 až 3 přecházejí ze zaniklých kulturních fondů veškerý movitý a nemovitý majetek, nejde-li o majetek státu, jakož i práva a povinnosti z majetkových a jiných právních vztahů.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna postavení kulturních fondů
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Převod podniků kulturních fondů
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 4  
ČÁST TŘETÍ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU