283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 9. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs78/1993/2 Sb.


Opraveno redakčním sdělením č. rs85/1993/2 Sb.283

ZÁKON

ze dne 9. listopadu 1993

o státním zastupitelství


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

      (1) Zřizuje se státní zastupitelství jako soustava úřadů státu, určených k zastupování státu v případech stanovených zákonem.

      (2) Tento zákon upravuje postavení, působnost, vnitřní vztahy, organizaci a správu státního zastupitelství; upravuje dále zejména postavení státních zástupců jako osob, jejichž prostřednictvím státní zastupitelství vykonává svou činnost, postavení právních čekatelů a působnost ministerstva spravedlnosti.


§ 2

      (1) Státní zastupitelství jako představitel zájmů státu je při výkonu své působnosti povinno využívat prostředky, které mu poskytuje zákon.

      (2) Státní zastupitelství vykonává svou činnost tak, aby jeho zásah byl v souladu se zákonem, rychlý a účinný.


§ 3

      Věci svěřené do působnosti státního zastupitelství mohou být vykonávány pouze jím; jiný orgán nebo osoba nesmí jeho činnost nahradit anebo jej při ní zastoupit.


ČÁST DRUHÁ

PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

§ 4

      (1) Státní zastupitelství podává jménem státu obžalobu v trestním řízení a plní povinnosti, které mu v souvislosti s tím trestní řád1) ukládá. Obžalobu nepodá pouze v případech, které stanoví trestní řád.

      (2) Další působnost státního zastupitelství v trestním řízení stanoví trestní řád.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
§ 4  
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - SOUSTAVA STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - PŮSOBNOSTMINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI
§ 13  
ČÁST PÁTÁ - PRÁVNÍ PROSTŘEDKY ZAJIŠŤUJÍCÍČINNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVOVÁNÍ STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A JEJICH PRACOVNÍ POMĚR
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
ČÁST SEDMÁ - POSTAVENÍ STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST OSMÁ - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
ČÁST DEVÁTÁ - PRÁVNÍ ČEKATELÉ A ČEKATELSKÁ PRAXE
§ 33  
§ 34  
ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
Zavřít
MENU