275/1993 Sb.Vyhláška ministerstva obrany, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statků

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. listopadu 1993 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 20. října 1993 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


275

VYHLÁŠKA

ministerstva obrany

ze dne 20. října 1993,

kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statků


      Ministerstvo obrany v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 105 odst. 4 zákoníku práce:


§ 1

      Obdobím s nižší potřebou práce pro účely poskytování další dovolené pracovníkům organizací vojenských lesů a statků je období od 1. prosince kalendářního roku do 31. března následujícího kalendářního roku.


§ 2

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Baudyš v. r
Zavřít
MENU