238/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek

Částka: 058 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. září 1993 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. července 1993 Nabývá účinnosti: 15. září 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
238

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. července 1993,

kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení
na výrobu biologicky rozložitelných látek      Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm. e) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.:


§ 1

      (1) Zařízením na výrobu biologicky rozložitelných (degradovatelných) látek se pro účely zákona o daních z příjmů1) rozumí stroj nebo technologická jednotka, na které se vyrábějí biologicky rozložitelné látky, jejichž doba rozkladu je kratší než polovina doby rozkladu srovnatelných látek, které tímto zařízením nebyly upraveny, nejvýše však 5 let.

      (2) Za biologicky rozložitelné látky se nepovažují přírodní látky a materiály, které jsou svou povahou rozložitelné bez dalších úprav, například potraviny, krmiva, dřevo, papír.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU