217/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. srpna 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. července 1993 Nabývá účinnosti: 13. srpna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
217

ZÁKON

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se mění a doplňuje takto:

      1. § 18 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

      "(3) Výkup vratných obalů nemůže výrobce nebo dodavatel zboží vázat na nákup zboží. Množství vykupovaných vratných obalů nesmí být výrobcem ani dodavatelem omezeno.".

      2. V § 20 se vypouští odstavec 2. Současně se zrušuje označení odstavce 1.


Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

MENU