215/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. srpna 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. července 1993 Nabývá účinnosti: 13. srpna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 68/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 27. března 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
215

ZÁKON

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva
Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie
(Srbsko a Černá Hora)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 1 se slova "československou vlajkou a letadel imatrikulovaných v České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "vlajkou České republiky a letadel imatrikulovaných v České republice".

      2. V § 2 odst. 2 se za slovo "účely" vkládá čárka a slova "a potraviny" se nahrazují slovy "potraviny a jiné nezbytné humanitární potřeby".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU