208/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků

Částka: 052 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 6. srpna 1993 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 26. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
208

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. července 1951 byla v Ženevě přijata Úmluva o právním postavení uprchlíků a dne 31. ledna 1967 v New Yorku přijat Protokol týkající se právního postavení uprchlíků.

      S Úmluvou i Protokolem vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident republiky je ratifikoval. Listiny o přístupu České a Slovenské Federativní republiky k Úmluvě o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 byly uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 26. listopadu 1991.

      Při přístupu k Úmluvě bylo učiněno prohlášení: Pro účely svých závazků, vyplývajících z Úmluvy o právním postavení uprchlíků z 28. července 1951, Česká a Slovenská Federativní Republika se považuje vázanou písm. b) článku 1 odst. B. 1. této úmluvy, podle něhož se "události před 1. lednem 1951" vysvětlují jako "události před 1. lednem 1951 v Evropě nebo jinde".

      Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 43 odst. 1 dnem 22. dubna 1954. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost na základě téhož článku odst. 2 dnem 24. února 1992.

      Protokol vstoupil v platnost v souladu se svým článkem VIII odst. 1 dnem 4. října 1967 a pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupil v platnost podle téhož článku odst. 2 dnem 26. listopadu 1991.
. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Vzor cestovního dokladu
Zavřít
MENU