194/1993 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb.

Částka: 048 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. července 1993 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 30. června 1993 Nabývá účinnosti: 1. září 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti

ze dne 30. června 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb.      Ministerstvo spravedlnosti podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:


Čl. I

      Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 3 odst. 4 se slova "ministerstvo zahraničních vztahů České republiky" nahrazují slovy "ministerstvo zahraničních věcí".

      2. V § 6 odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova "a odvolání".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU