188/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. června 1993 Nabývá účinnosti: 29. července 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 218/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
188

ZÁKON

ze dne 15. června 1993,

kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ústavního zákona č. 126/1970 Sb., ústavního zákona č. 101/1990 Sb., zákona č. 86/1950 Sb., zákona č. 88/1950 Sb., zákona č. 19/1958 Sb., zákona č. 140/1961 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 40/1974 Sb., zákona č. 64/1978 Sb., zákona č. 72/1990 Sb., zákona č. 227/1991 Sb. a zákona č. 164/1992 Sb. (úplné znění č. 331/1992 Sb.), se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU