170/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. května 1993 Nabývá účinnosti: 22. června 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
170

ZÁKON

ze dne 18. května 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem
na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb.,
zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU