169/1993 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. května 1993 Nabývá účinnosti: 22. června 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
169

ZÁKON

ze dne 18. května 1993,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., se doplňuje takto:


      1. V § 10 odst. 2 se na konci doplňují nové věty, které znějí: "Součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska. Současně musí být předložen návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a návrh na časový průběh jejich vytvoření.8a)".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU