167/1993 Sb.Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 043 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 22. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
167

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
ze dne 15. dubna 1992 č. 246 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění
provedených zákonem ze dne 19. května 1993 č. 162 Sb.ZÁKON

České národní rady

na ochranu zvířat proti týrání


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


      Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

      Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.


§ 2

      (1) Zakazuje se týrání zvířat jak volně žijících, tak i chovaných v lidské péči.

      (2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.


§ 3

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata, přepravuje zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech nebo provozuje zoologické zahrady,

b)
zvířetem obratlovec kromě člověka, nikoliv však plody (féty) nebo embrya,

c)
pokusným zvířetem zvíře, které je použito k pokusným účelům; je s ním manipulováno a jsou vytvářeny a navozovány procesy, které v přirozených podmínkách neexistují,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, ZVÍŘAT V ZÁJMOVÝCH CHOVECH A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
§ 9 - Ochrana hospodářských zvířat
§ 10  
§ 11  
§ 12 - zrušen
§ 13 - Ochrana zvířat v zájmových chovech
§ 13a - Zvláštní podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
§ 14 - Ochrana volně žijících zvířat
ČÁST TŘETÍ - OCHRANA POKUSNÝCH ZVÍŘAT
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - ORGÁNY OCHRANY ZVÍŘAT
§ 19  
§ 20 - Ministerstvo
§ 21 - Ústřední komise
§ 22 - Orgány veterinární správy
§ 23 - Příslušné státní orgány
§ 24 - Obce
§ 25  
§ 26  
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY CHOVATELŮ A PŘESTUPKY
§ 27 - Správní delikty chovatelů
§ 28 - Přestupky
§ 28a - Zvláštní opatření
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 29  
§ 30  
Zavřít
MENU