155/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu

Částka: 040 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. května 1993 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 11. května 1993 Nabývá účinnosti: 1. června 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 206/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
155

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví

ze dne 11. května 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb.,
o zdravotní péči poskytované za úhradu      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., v dohodě s ministerstvem financí a po projednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zástupci smluvních zdravotnických zařízení, Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou;


Čl. I

      Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU