146/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. května 1993 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 29. dubna 1993 Nabývá účinnosti: 20. května 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU