134/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 22. dubna 1993 Nabývá účinnosti: 12. května 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
134

ZÁKON

ze dne 22. dubna 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon),
ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 57a odst. 1 se za slova "soukromé základní školy," vkládají slova "soukromé základní umělecké školy," a vypouštějí se slova "§ 24 odst. 2".

      2. V § 57b odst. 1 se za slova "církevní základní školy," vkládají slova "církevní základní umělecké školy,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU