133/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. dubna 1993 Nabývá účinnosti: 12. května 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
133

ZÁKON

ze dne 21. dubna 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.,
a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních
rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 14 odst. 2 zní:

      "(2) Oprávněnými osobami jsou rovněž fyzické osoby, jimž byla způsobena jiná křivda orgány státní správy, jejichž rozhodnutí jsou zrušena podle ustanovení § 16, 17, 18 a na základě protestu prokurátora podaného podle § 31.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU