115/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. dubna 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 24. března 1993 Nabývá účinnosti: 15. dubna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
115

ZÁKON

ze dne 24. března 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb., č. 303/1990 Sb., č. 558/1991 Sb. a č. 25/1993 Sb., se doplňuje takto:

      V § 161 se doplňuje odstavec 5, který zní:

      "(5) Vyšetřování trestných činů příslušníků Bezpečnostní informační služby České republiky4) konají vyšetřovatelé inspekce této služby.".

Poznámka č. 4) pod čarou zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU