104/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. března 1993 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. února 1993 Nabývá účinnosti: 26. března 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
104

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství

ze dne 19. února 1993,

kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství
ve vlastnictví státu      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 105 odst. 4 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí:


§ 1

      Obdobím s nižší potřebou práce pro účely poskytování další dovolené pracovníkům organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu, s výjimkou vojenských lesů, je období od 1. prosince kalendářního roku do 31. března následujícího kalendářního roku.


§ 2

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Lux v. r.
MENU