96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 25. února 1993 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
96

ZÁKON

ze dne 25. února 1993

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST I

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

§ 1

Vymezení pojmu stavební spoření

      Stavební spoření je účelové spoření spočívající

a)
v přijímání vkladů1) od účastníků stavebního spoření,

b)
v poskytování úvěrů1) účastníkům stavebního spoření,

c)
v poskytování příspěvku fyzickým osobám2) (dále jen "státní podpora") účastníkům stavebního spoření.


Provozovatel stavebního spoření

§ 2

      (1) Provozovatelem stavebního spoření může být pouze banka, které bylo uděleno povolení podle zvláštního zákona,3) pokud předmětem její činnosti je pouze stavební spoření a další činnosti podle tohoto zákona (dále jen "stavební spořitelna"). Povolení může být uděleno po souhlasu ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") se zřízením stavební spořitelny.

      (2) Při své činnosti podléhá stavební spořitelna bankovnímu dohledu podle zvláštního zákona,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.

      (3) Náležitosti žádosti o souhlas podle druhé věty odstavce 1 stanoví právním předpisem ministerstvo v dohodě s Českou národní bankou.


§ 3

      Označení "stavební spoření" lze používat pouze pro formu spoření upravenou tímto zákonem a slova "stavební spořitelna" smí ve svém názvu používat pouze banka, která je provozovatelem stavebního spoření podle tohoto zákona.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - STAVEBNÍ SPOŘENÍ
§ 1 - Vymezení pojmu stavební spoření
§ 2 - Provozovatel stavebního spoření
§ 3  
§ 4 - Účastník stavebního spoření
§ 5 - Smlouva o stavebním spoření
§ 6 - Bytové potřeby
§ 7 - Všeobecné obchodní podmínky
§ 8 - Úmrtí účastníka stavebního spoření
§ 9 - Povolené podnikatelské aktivity stavební spořitelny
ČÁST II - STÁTNÍ PODPORA
§ 10 - Výše státní podpory
§ 11 - Poskytování státní podpory
§ 12 - Výplata státní podpory
§ 13 - Povinnosti stavební spořitelny
§ 14 - Evidence státní podpory
§ 15 - Státní dozor
§ 16 - Vrácení státní podpory
ČÁST III  
§ 17  
ČÁST IV - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU