50/1993 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

Částka: 015 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. ledna 1993 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 29. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 206/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
50

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 30. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává
Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,
o všeobecném zdravotním pojištění      Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 15/1993 Sb.:


Čl. I

      Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "třech měsících života" vkládají slova "pokud jim není poskytována dispenzární péče podle § 6 odst. 1 písm. a)".

      2. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova "při vstupu na střední školu" vkládají slova "pokud nebyla provedena během posledního roku podle odstavce 2 písm. d)".

      3. V § 5 odst. 2 písm. e) se za slova "u dárců krve" vkládají slova "orgánů a spermatu".

      4. § 5 odst. 3 písm. c) zní:

"c)
odběry materiálů prováděné zařízeními hygienické služby a jejich vyšetření,".

      5. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "nepříznivým rodinným nebo jiným společenským prostředím" nahrazují slovy "a to i v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Příloha k nařízení - Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
Zavřít
MENU