40/1993 Sb.Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 29. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 186/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
40

ZÁKON

České národní rady

ze dne 29. prosince 1992

o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1


Obecná ustanovení

      (1) Fyzické osoby, které ke dni 31. prosince 1992 byly státními občany České republiky a zároveň státními občany České a Slovenské Federativní Republiky, jsou od 1. ledna 1993 státními občany České republiky.

      (2) Při posuzování, zda je fyzická osoba státním občanem České republiky, popřípadě do 31. prosince 1992 byla státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky, se postupuje podle předpisů platných v době, kdy mělo dojít k nabytí nebo pozbytí státního občanství této osoby.1)


ČÁST PRVNÍ

NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ


§ 2

      Státní občanství se nabývá

a)
narozením (§ 3),

b)
určením otcovství (§ 4),

c)
nalezením na území České republiky (§ 5),

d)
prohlášením (§ 6),

e)
udělením (§ 7 až 12).


§ 3


Narozením

      Dítě nabývá narozením státního občanství České republiky,

a)
je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky nebo

b)
jsou-li rodiče bezdomovci, alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území České republiky a dítě se na jejím území narodí.


§ 4


Určením otcovství

      Dítě narozené mimo manželství, jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní a otec státním občanem České republiky, nabývá státní občanství České republiky

a)
dnem souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství2) nebo
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
§ 2  
§ 3 - Narozením
§ 4 - Určením otcovství
§ 5 - Nalezením na území České republiky
§ 6 - Prohlášením
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Státoobčanský slib
ČÁST DRUHÁ - POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Prohlášením
§ 17 - Nabytím cizího státního občanství
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍO STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKYV SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ČESKÉA SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY
§ 18 - Volba státního občanství
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Zjišťování státního občanství
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 1 - Obecná ustanovení
Zavřít
MENU