37/1993 Sb.Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 22. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

37

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. prosince 1992

o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ


ZMĚNA PŘEDPISŮ
O NEMOCENSKÉM ZABEZPEČENÍ
Čl. I

      Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 se vypouští.

      2. § 2 odst. 1 písm. a) až c) znějí:

"a)
pracovníci v pracovním poměru,

b)
členové družstev, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

c)
společníci společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA PŘEDPISŮ O NEMOCENSKÉM ZABEZPEČENÍ
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA PŘEDPISŮ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
Čl. IV  
Čl. V  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA NĚKTERÝCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Čl. VI  
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X  
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU