36/1993 Sb.Zákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 22. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 30. prosince 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
36

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22.prosince 1992

o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I


§ 1

      (1) Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodne nejpozději do 31.ledna 1993 o tom, který vysílací okruh je vlastním vysílacím okruhem České televize.1)

      (2) Dalším vysílacím okruhem České televize svěřeným jí do správy je okruh, označovaný ke dni 1. prosince 1992 názvem OK 3, a to do 31. prosince 1995, nestanoví-li zákon přijatý do 31. prosince 1995 jinak.


§ 2

      (1) Do vlastnictví České televize se dnem zániku Československé televize převádějí nemovité věci uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona a movité věci, které k nim patří.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU