25/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
25

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním
(trestní řád)       Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

       Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb,č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb., č. 303/1990 Sb. a č. 558/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

       1. V § 11 odst. 1 písm. ch) se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy "Česká republika".

       2. § 12 odst. 2 a 3 zní:

       "(2) Policejními orgány se rozumějí orgány Policie České republiky.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU