20/1993 Sb.Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
20

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1992

o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,
metrologie a státního zkušebnictví      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

      (1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") se sídlem v Praze, který je podřízen ministerstvu hospodářství1) (dále jen "ministerstvo"). Úřad je rozpočtovou organizací.

      (2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr hospodářství.

      (3) Organizaci Úřadu upravuje statut Úřadu, který schvaluje ministr hospodářství.

§ 2

      Orgány státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jsou
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Působnost orgánů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
Zavřít
MENU