16/1993 Sb.Zákon České národní rady o dani silniční

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

16

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992

o dani silniční


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

        Účelem zákona je upravit daň silniční (dále jen "daň"), kterou se zdaňuje užívání pozemních komunikací v České republice silničními motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly.§ 2

Předmět daně

        (1) Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla"), kterým je přidělena státní poznávací značka v České republice nebo evidována v zahraničí a jsou používána k podnikání1) (dále jen "podnikání") anebo v přímé souvislosti s podnikáním.

        (2) Předmětem daně nejsou zvláštní vozidla a jejich přípojná vozidla vymezená zvláštními předpisy.2)§ 3

Osvobození od daně

        (1) Od daně jsou osvobozena

a)   vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly,

b)   osobní automobily, jejichž držiteli jsou zaměstnanci,3) pokud je použijí se souhlasem zaměstnavatele k pracovní cestě, na níž jsou zaměstnavatelem vysláni,

c)   vozidla pro zkušební a vývojové práce, kterým byla přidělena zvláštní zkušební poznávací značka "F",

d)   osobní automobily, nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a jejich přípojná vozidla evidovaná v zahraničí, jsou-li ve zdaňovacím období na území České republiky po dobu kratší než 183 dní,

e)   vozidla, kterým je přidělena v České republice státní poznávací značka, jsou-li ve zdaňovacím období v zahraničí déle než 183 dní, osvobozují se na tu část zdaňovacího období, po kterou jsou skutečně v zahraničí,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Osvobození od daně
§ 4 - Poplatníci daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Sazby daně
§ 7  
§ 8 - Vznik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Sleva na dani
§ 13 - Zdaňovací období
§ 14 - Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU