15/1993 Sb.Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
15

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992

o Armádě České republiky a o změnách a doplnění
některých souvisejících zákonů      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Armáda České republiky


§ 1

      Zřizuje se Armáda České republiky. Jejím úkolem je bránit svobodu, nezávislost a územní celistvost České republiky.


§ 2

      Armádu České republiky tvoří vojenské útvary a zařízení Československé armády umístěné ke dni jejího zániku na území České republiky.


§ 3

      (1) Zřizují se ostatní rozpočtové organizace a příspěvkové organizace existující ke dni zániku České a Slovenské Federativní Republiky v působnosti federálního ministerstva obrany na území České republiky. Organizace zřízené podle věty prvé mohou být měněny nebo zrušeny ministerstvem obrany České republiky jako zřizovatelem podle obecně závazných právních předpisů.

      (2) Státní podniky zřízené federálním ministerstvem obrany se sídlem na území České republiky s právem hospodaření s majetkem České a Slovenské Federativní Republiky, které podle ústavního zákona o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku,se považují za zřízené ministerstvem obrany České republiky.


§ 4

      Vztahy v Armádě České republiky, zejména výkon vojenské služby, způsob výcviku a organizace, se řídí dosavadními předpisy platnými v zaniklé Československé armádě.1)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Armáda České republiky
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
§ 7  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
§ 8  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna a doplnění zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojišťění, ve znění pozdějších předpisů
§ 9  
ČÁST PÁTÁ - Znění a doplnění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 10  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST SEDMÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU