4/1993 Sb.Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

Částka: 003 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 15. prosince 1992,

o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

      (1) Ústavní zákony, zákony a ostatní právní předpisy České a Slovenské Federativní Republiky platné v den zániku České a Slovenské Federativní Republiky na území České republiky zůstávají nadále v platnosti. Nelze však použít ustanovení podmíněná toliko existencí České a Slovenské Federativní Republiky a příslušnosti České republiky k ní.

      (2) Pokud ústavní zákony, zákony a ostatní právní předpisy přijaté před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky spojují práva a povinnosti s územím České a Slovenské Federativní Republiky a státní občanstvím České a Slovenské Federativní Republiky, rozumí se tím území České republiky a státní občanství České republiky, pokud zákon nestanoví jinak.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. 1  
Čl. 2  
Čl. 3  
Čl. 4  
Čl. 5  
Čl. 6  
Zavřít
MENU