1/1993 Sb.Ústava České republiky

Částka: 001 Druh předpisu: Ústava
Rozeslána dne: 28. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 16. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
1

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1992

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY


      Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


PREAMBULE

      My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

      v čase obnovy samostatného českého státu,

      věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,

      odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií,

      odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,

      odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,

      prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

      Česká republika je svrchovaný jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Čl. 2

      (1) Lid je zdrojem veškeré moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů státní moci zákonodárné, výkonné a soudní.

      (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

      (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
. . .

Obsah předpisu:
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1  
Čl. 2  
Čl. 3  
Čl. 4  
Čl. 5  
Čl. 6  
Čl. 7  
Čl. 8  
Čl. 9  
Čl. 10  
Čl. 11  
Čl. 12  
Čl. 13  
Čl. 14  
HLAVA DRUHÁ - MOC ZÁKONODÁRNÁ
Čl. 15  
Čl. 16  
Čl. 17  
Čl. 18  
Čl. 19  
Čl. 20  
Čl. 21  
Čl. 22  
Čl. 23  
Čl. 24  
Čl. 25  
Čl. 26  
Čl. 27  
Čl. 28  
Čl. 29  
Čl. 30  
Čl. 31  
Čl. 32  
Čl. 33  
Čl. 34  
Čl. 35  
Čl. 36  
Čl. 37  
Čl. 38  
Čl. 39  
Čl. 40  
Čl. 41  
Čl. 42  
Čl. 43  
Čl. 44  
Čl. 45  
Čl. 46  
Čl. 47  
Čl. 48  
Čl. 49  
Čl. 50  
Čl. 51  
Čl. 52  
Čl. 53  
HLAVA TŘETÍ - MOC VÝKONNÁ
Čl. 54 - Prezident republiky
Čl. 55  
Čl. 56  
Čl. 57  
Čl. 58  
Čl. 59  
Čl. 60  
Čl. 61  
Čl. 62  
Čl. 63  
Čl. 64  
Čl. 65  
Čl. 66  
Čl. 67 - Vláda
Čl. 68  
Čl. 69  
Čl. 70  
Čl. 71  
Čl. 72  
Čl. 73  
Čl. 74  
Čl. 75  
Čl. 76  
Čl. 77  
Čl. 78  
Čl. 79  
Čl. 80  
HLAVA ČTVRTÁ - MOC SOUDNÍ
Čl. 81  
Čl. 82  
Čl. 83 - Ústavní soud
Čl. 84  
Čl. 85  
Čl. 86  
Čl. 87  
Čl. 88  
Čl. 89  
Čl. 90 - Soudy
Čl. 91  
Čl. 92  
Čl. 93  
Čl. 94  
Čl. 95  
Čl. 96  
HLAVA PÁTÁ - NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD
Čl. 97  
HLAVA ŠESTÁ - ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Čl. 98  
HLAVA SEDMÁ - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
Čl. 99  
Čl. 100  
Čl. 101  
Čl. 102  
Čl. 103  
Čl. 104  
Čl. 105  
HLAVA OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 106  
Čl. 107  
Čl. 108  
Čl. 109  
Čl. 110  
Čl. 111  
Čl. 112  
Čl. 113  
Zavřít
MENU