81/1993/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 157/1993 Sb.

Částka: 081 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 30. prosince 1993 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 30. prosince 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu č. 157/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb.,
zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů      V čl. IV bodu 2 mají místo slov "podle čl. I bodu 16" správně být slova "podle čl. I bodu 18".


Redakce
MENU